Reguleringsprosessen for fase 3 går raskt framover

Reguleringsprosessen for lokalitene Breivik og Fiskenes har god framdrift.

19. august 2020:

Andfjord Salmon AS har totalt ervervet tre store landområder på Andøya. Reguleringsprosessen for lokalitetene Breivik og Fiskenes har god framdrift, og det forventes et kommunalt vedtak på nyåret i 2021.

Totalt har Andfjord Salmon ambisjoner om å søke konsesjon for, og produsere 70.000 MTB (maksimalt tillatt biomasse). 30.000 MTB vil produseres på Kvalnes, som er ferdig regulert og under bygging. De øvrige 40.000 MTB vil fordele seg likt på Breivik og Fiskenes, som ligger lenger nord for Kvalnes, på østkysten av Andøya.

Legg merke til dimensjonene på rørledningen som skal hente vann fra 30 meters dyp, sammenlignet med varebilen. Arbeidet på Kvalnes har god framdrift, og det samme har reguleringsplanene for Fiskenes og Breivik.

- Planarbeidet ble formelt startet med planvarsel i februar 2020. Det er utarbeidet planprogram med tema som skal konsekvensutredes. Dette planprogrammet ble godkjent av kommunestyret i Andøy kommune nå i juni 2020, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling.

Det skal det gjennomføres flere feltbefaringer for ulike tema som skal konsekvensutredes. I løpet av høst 2020 skal resultatene fra utredningene danne grunnlag for anleggsutforming, arealutnyttelse og videre forslag til reguleringsplan.

- Vi opplever stor politisk velvilje for våre videre utbyggingsplaner, både lokalt og sentralt. Framlegg av reguleringsforslag skal foreligge mot slutten av 2020, og endelig vedtak av reguleringsplan vil skje i Andøy kommune på nyåret 2021, forteller Krøgenes.

De tre lokalitetene til Andfjord Salmon ligger som perler på en snor, på østkysten av Andøya. Akkurat nå pågår reguleringsprosessen for de to nordligste områdene, Fiskenes og Breivik.

Kontakt:

Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, helge@andfjord.no, +47 930 96 109