Signert kontrakt på resirkulering av biomasse

Andfjord Salmon AS har inngått avtale med Fjell Technology Group på levering av teknologi for resirkulering av biomasse. All biomasse skal resirkuleres.

4. februar 2020:

Teknologien som Fjell skal levere, er en viktig del av prosessen der Andfjord Salmon skal bli et av de mest miljøvennlige anleggene i verden. Fjell Slamtørkeanlegg vil håndtere biomassen som de ulike systemene henter opp fra bassengene. Alle rester skal hentes opp, tørkes og benyttes i vekstprodukter.

«Vi er stolt av å kunne annonsere at Fjell Technology Group har inngått kontrakt på å levere Fjell Slamtørkeanlegg til et av de mest nyskapende og ambisiøse havbruksprosjektene i Norge. Vi håper å være en partner for dette spennende prosjektet i alle faser framover», sier Roy Olav Hovlid i Fjell Technology Group.

Byggingen av Andfjord Salmon sitt anlegg på Kvalnes på Andøya pågår for fullt. Det skal settes ut smolt i anlegget til sommeren. Resirkulering av all biomasse er en viktig del av Andfjords visjon om å være et bærekraftig anlegg med minst mulig fotavtrykk.

«Vi er glade for å fått Fjell Technology Group med som leverandør på denne viktige delen av vårt anlegg. Med vår nyskapende teknologi, skal vi samle opp all biomasse, tørke denne og deretter levere den til partnere som produserer vekstprodukter. I alle ledd skal vi være bevisste vårt miljøansvar og bidra til utvikling og helt nye løsninger som fornyer havbruksnæringen», forteller Helge Krøgenes, direktør for forretningsutvikling og finansiering.

Fjell Technology Group ble etablert i 2002 og er basert på mer enn 40 års erfaring med teknologisk utvikling for off shore-industrien. Du kan lese mer om Fjell Technology Group her.

Kontakt:

Helge Krøgenes, Andfjord Salmon AS, direktør for forretningsutvikling og finansiering. Epost: helge@andfjord.no. Mobil: +47 930 96 109
Roy Olav Hovlid, Fjell Technology Group, sales and marketing manager. Epost: roh@fjelltg.com. Mobil: +47 469 08 056, www.fjelltg.com