SkatteFUNN-søknad godkjent

Norges forskningsråd har godkjent Andfjord Salmons søknad om SkatteFUNN-støtte til utvikling.

Sortland, 6. januar 2021:

Norges forskningsråd har godkjent Andfjord Salmons søknad om SkatteFUNN-støtte til utvikling av et gjennomstrømningsanlegg for oppdrett av laks som utføres på Kvalnes, Andøya i perioden 2020 til 2022. 

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet. Hvis skattefradraget for FoU-utgiftene er større enn det beløpet firmaet skal betale i skatt, vil resten bli utbetalt kontant til firmaet.

Andfjord Salmons administrasjonsbygning under oppføring på Kvalnes på Andøya. Det første bassenget i bakgrunnen.

Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN-ordningen få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. For å kvalifisere til SkatteFUNN-prosjekt må prosjektet være målrettet, avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften. 

Andfjord Salmons konsept for landbasert oppdrett er en blanding av kjent teknologi fra de beste løsninger i eksisterende land- og sjøbasert havbruk, og kombinerer det med en rekke nye løsninger nødvendig for å sikre best mulig økonomi, miljø, fiskevelferd og forutsigbar produksjon. 

– Vi har en ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg, noe som krever en del utviklingsarbeid. SkatteFUNN oppmuntrer bedrifter som Andfjord Salmon til å utvikle nye og smarte løsninger, samtidig som vi kan få refundert flere millioner kroner av FoU-investeringene våre. Det er en konstruktiv og fin ordning for næringslivet spesifikt og norsk konkurransekraft generelt, sier Helge Krøgenes, Chief Commercial Officer i Andfjord Salmon AS.

Se filmen om Andfjord Salmons patenterte teknologi her: