Solceller, vindmøller og veksttorv

Andfjord Salmon AS skal være bærekraftig på alle områder. I planene framover ligger både solceller, vindmøller og levering av biomasse som naturgjødsel.

Det er ikke bare selve teknologien og gjennomstrømmingssystemet som er miljøvennlig på alle vis. Andfjord Salmon har også alvorlige ambisjoner om å være en spydspiss i form av å gi oppdrettsnæringen et grønnere stempel i årene framover.

- Vi er veldig bevisst vårt miljøansvar, som forvalter av en felles norsk ressurs, som havet faktisk er. Derfor har vi planer om å følge opp med solceller og vindmøller, slik at Andfjord Salmon går foran som det grønneste alternativet innen oppdrett, forteller grunder Roy Bernt Pettersen.

Ambisjonene om bærekraft og lavt fotavtrykk følges også opp på andre områder. Blant annet gjennom at alle rester av lakseforet skal samles opp og er planlagt levert videre til annen næring på øya, nemlig nabobedriften Andøytorv AS.

- Alle rester av lakseforet fanges opp og registreres. Vi har som målsetting å ha et svinn som er lavere enn 5 prosent. Men heller ikke denne lille andelen slippes ut i naturen. Biomassen planlegges leveret til vår partner og nabo Andøytorv AS, som får en næringsrik veksttorv med fosfat, nitrat og næringssalter, forteller Pettersen.