Stor interesse for toppjobben i Andfjord

Andfjord Salmon AS søkte før sommeren etter CEO til selskapet. - Interessen er svært stor for jobben, forteller styreleder Roy Bernt Pettersen.

Det unge selskapet, som ble notert på NOTC-listen på Oslo Børs denne uken, tar sikte på å ha administrerende direktør på plass i løpet den nærmeste tiden.

- Vi har mange svært godt kvalifiserte søkere, mange med topplederbakgrunn og relevant havbrukserfaring. Det er søkere fra hele Norge, samt fra andre nordiske land. Samlet er de et tyvetalls søkere. Det er svært gledelig at det er så stor interesse for denne jobben. Det er viktig for både oss og Vesterålen, sier Pettersen.

Gründeren selv skal være arbeidende styreleder, samt ha ansvaret for konseptutvikling, ekspansjon og FoU-prosjekter. Prosessen med intervjuer er godt i gang, og vil pågå utover i september. Også for andre utlyste stillinger i Andfjord Salmon har det vært stor pågang. Det er Personalhuset i Bodø som har fått jobben med å bidra til rekrutteringen.

- Det er både viktig og hyggelig at vårt nye selskap er så attraktivt. Vi har store ambisjoner og trenger alle de gode kreftene vi kan få tak i, sier Pettersen.

Andfjord Salmon AS har startet byggingen av det første oppdrettsbassenget på Kvalnes på Andøya. I de langsiktige planene inngår det en samlet produksjon på 60.000 tonn slaktet laks, egen settefiskproduksjon og slakteri. På kort sikt skal det ansettes totalt 17 personer i selskapet, men når de langsiktige planene realiseres vil selskapet sysselsette 200-300 årsverk.

Kontakt:

Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder

Epost: roy@andfjord.no

Mobil: +47 472 79 764