Stortingets næringskomité på besøk hos Andfjord Salmon

Forrige uke var Stortingets næringskomité på besøk hos Andfjord Salmon på Kvalnes.

25. mars 2022

Forrige uke var Stortingets næringskomité på besøk hos Andfjord Salmon på Kvalnes. – Det var en interessert og engasjert komité som forstår verdien av innovasjon og nyskaping her på Andøya, forklarer Martin Rasmussen, CEO i Andfjord Salmon AS.

Komiteen fikk en grundig omvisning på det første oppdrettsbassenget på Kvalnes. Bassenget er gjennomtestet, og i løpet av andre kvartal vil det fylles av smolt. Det er ikke bare bassenget som står klart, men hele den sirkulære og innovative produksjonslinjen.

– Politikerne stilte mange spørsmål om både metoden og lokasjonen vår. Vi fikk svært mange tilbakemeldinger på at det er svært positivt med en landbasert modell som utnytter de naturgitte fortrinnene vi har på Andøya, sier Rasmussen.

I rute for smoltutsett i Q2 2022

Andfjord Salmon har verifisert gjennom vellykket testing at den laminære strømmen i bassenget fungerer som planlagt. Det første gjennomstrømningsbassenget skal produsere 1 000 tonn laks HOG, og selskapet har et totalt potensial for 90 000 tonn HOG.

– Vi skal produsere laks på en helt ny måte, med svært lavt forbruk av energi. Etter mitt syn satte stortingspolitikerne stor pris på omvisningen hos oss, der de fikk et innblikk i våre helt nye løsninger, sier Rasmussen.