Vil du være med og skape historie?

Andfjord Salmon søker etter flere dyktige og visjonære ledere, som her på 69 grader nord kan være med og skape havbrukshistorie.

Vi søker både driftsleder og teknisk leder som skal bidra til å skrive havbrukshistorie sammen med oss.

Andfjord Salmon AS er et innovativt havbruksselskap, med hovedkontor i Vesterålen. Selskapet har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Kvalnes på Andøya. Vi har også igangsatt regulering av ytterligere områder for betydelig produksjonsvekst, fordelt på tre lokaliteter på Andøya. Sommeren 2019 startet vi byggingen av verdens største landbaserte gjennomstrømningsanlegg i sitt slag. Vår patent vil hindre at laksen kan rømme, utsettes for lakselus eller farlige alger.

Andfjord Salmon har allerede skapt internasjonal interesse med sitt innovative patent for oppdrett av laks på land. Metoden sørger for gjennomstrømning av rent næringsrikt vann fra golfstrømmen, med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. Laksen får god plass, og dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst. Selskapet har hovedkontor i moderne lokaler sentralt på Sortland, og er i ferd med å bygge opp en operasjonsbase i tilknytning til produksjonshallen på Andøya.

Du kan lese mer om stillingen som driftsleder her:

Og stillingen som teknisk leder finner du her:

Søknadsfristen er 24. november 2019.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Roy Pettersen i Andfjord Salmon på roy@andfjord.no, tlf 472 79 764 eller til seniorrådgiver i Personalhuset på kd@personalhuset.no, tlf 402 26 970

Sortland, fredag 8. november 2019. Andfjord Salmon AS.