Fisken svømmer i anlegget om 12 måneder

- Vi er godt i rute til oppsatt plan og allerede i 2021 kan den første Andfjord-laksen serveres på restauranter i Europa, forteller Roy Bernt Pettersen.

Utsprenging av det første bassenget starter i juni 2019. Alle kontrakter er signert og dermed følger Andfjord Salmon budsjett og plan for utsett av den første smolten i juni 2020. I anlegget vil smolten få rikelig med plass. Oppdrettsbassenget skal være på 30.000 kubikk, det vil si 40 meter bredt og 45 meter langt. Dermed blir bassenget på størrelse med de største sjøanleggene i bransjen.

Leonard Nilsen & Sønner har fått kontrakten på første byggetrinn

Bassenget skal fylles av friskt, arktisk sjøvann via magnetiske propeller.

- Vår metode forsyner anlegget kontinuerlig med atlanterhavsvann. Vannet blir skiftet ut 15-17 ganger i døgnet. Yngelen vil få de aller beste levevilkår, som få kan konkurrere med, forsikrer Pettersen.

På sikt er planen at Andfjord skal være selvforsynt med egen smolt.

Kontakt:

Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder, mobil 472 79 764
Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, mobil 930 96 109.