Om selskapet

Om Andfjord Salmon.

Andfjord Salmon har utviklet et patentert og innovativt havbrukskonsept. I første fase har vi konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Anlegget unngår problemer med lakselus, er rømningssikkert og påvirker ikke livet i havet negativt.

Patentert metode:

Andfjord Salmon AS er et børsnotert selskap (ANDF) på Andøya i Vesterålen. Selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert, har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

Bassengene ligger under havnivå og fylles med vann fra 160 meters dyp.

Bærekraft og miljø:

Andfjord Salmon har fokus på grønn og miljøvennlig produksjon i alle ledd. Selskapet skal sette et lavest mulig fotavtrykk.

Gjennomstrømning:

Konseptet er basert på et lukket gjennomstrømningssystem, som kombinerer fordelene med både tradisjonelt sjøbasert- og landbasert oppdrett.

Høyeste vannkvalitet:

Andfjord Salmons største fortrinn er uendelig tilgang på rent og oksygenrikt sjøvann, med optimale og stabile temperaturer. Vannet blir hentet fra 160 og 30 meters dyp, avhengig av om det er vinter- eller sommersesong.

Unngår problem med lakselus:

Teknologien gjør at man unngår problemene knyttet til lakselus. Lakselusen lever normalt ikke på dypene der Andfjord Salmon henter sjøvann.

Bassengene gjenskaper en naturlig havstrøm, der laksen får krystallklart vann og god plass.

90.000 tonn produksjonsvolum:

Andfjord Salmon™ er i første fase tildelt en lisens for årlig produksjonvolum av 12.600 tonn (HOG ) atlantisk laks. Selskapet har sikret seg arealer med et potensial for ekspansjon av ytterligere ca 77.400 tonn, tilsvarende en totalt produksjonsvolum på 90.000 tonn HOG.

Resirkulering:

Biorestene i bassengene vil salmes opp og vil representere en kommersiell ressurs i fremtiden, ikke et problem.

Roboter holder bassenget rent. Biomasse samles opp og resirkuleres til matjord.

Illustrasjon: Andfjord Salmon AS.

Kontakt

Martin Rasmussen
Administrerende direktør

post@andfjord.no / +47 975 08 665


Bjarne Martinsen
Finansdirektør
post@andfjord.no / +47 975 08 345