Teknologien.

Andfjord Salmon bygger framtidens havbruk og kombinerer det beste
fra sjø- og landbasert oppdrett. Vårt anlegg er patentert og blir et
gjennomstrømmingsanlegg med lavt energiforbruk,
lave driftskostnader og gunstig for miljøet.

Fordeler - sjøbasert oppdrett:

Optimal sjøtemperatur

Andøya ligger i Vesterålen. Området har stabile og ideelle temperaturer for laksen hele året. Andfjord Salmon henter vann fra både 160 meter og 30 meters dyp, avhengig av sesong, noe som gir stabil temperatur mellom 7 og 12 grader året rundt. Det gir optimale vekstvilkår for atlantisk laks.

Rent og oksygenrikt vann

Andfjord Salmon har takket være golfstrømmen kontinuerlig tilgang til rent og oksygenrikt arktisk sjøvann. Vi har utviklet metoder som er innovative og energieffektive, som sikrer riktig strøm i vannet for lakseoppdrett.

69 grader nord

Fra Kvalnes er det er over 20 kilometer til nærmeste oppdrettsanlegg. Beliggenheten på 69 grader sikrer trygge og unike omgivelser for oppdrett av laks.

Fordeler - landbasert oppdrett:


Unngår problem med lakselus

Andfjord Salmon henter sjøvann fra nivåer som ligger under der lakselusa og giftige alger normalt trives og befinner seg.

Ingen rømning

Andfjord Salmon er et lukket anlegg. Det er ingen muligheter for at laksen kan rømme, med de problemene og økonomiske tapene rømninger medfører.

Lavt fôrsvinn

Vår metode gir lavere fôrsvinn, lavere fôrkostnader og mer effektiv produksjon. Fôr som ikke blir spist, vil bli fanget opp og registrert. Biorestene planlegges levert til vår nabobedrift, Andøytorv, som vil nyttiggjøre seg næringstoffer som nitrat og fosfor i sine vekstorvprodukter.

Innovativt konsept

Andfjord Salmon™ har allerede skapt internasjonal interesse med sitt innovative konsept for oppdrett av matfisk på land. Vår unike metode sørger for gjennomstrømning av rent og oksygenrikt Atlanterhavsvann, med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. I tillegg får laksen svært god plass i bassenget. Laksen får dermed levevilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst.

Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør.

Andfjord Salmon™ er et lukket sjøanlegg, som er senket til havnivå på land. Anlegget har 100 % gjennomstrømning, med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg, som er basert på resirkulasjon med rensing av vann.  

Det krystallklare sjøvannet vil også bidra til enkel overvåkning både fra overflaten og ved hjelp av undervannskamera.

Det rene atlanterhavsvannet sørger for at vi får en laks som trives utmerket, er sunn og næringsrik. En premium laks, som smaker utsøkt og som markedet vil betale mer for.

Unik beliggenhet

Andfjord Salmons anlegg på vakre Andøy i Vesterålen, som nå er under bygging, blir fullstendig rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser. Vår metode gir svært lav energikostnad sammenlignet med andre landbaserte teknologier. Målet med Andfjord Salmon™ har helt siden starten vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum.  

Når sjøvannet hentes på 160 meters dyp med 7 grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselusproblematikken, fordi lakselusen liker seg best på fem til ti meters dyp.

Andfjord Salmon™ har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk, med null fare for rømning, redusert dødelighet og optimal fiskevelferd. 

Biomasse og avfall vil bli samlet opp i bassengene. Dette vil gjøre selskapet bærekraftig med svært lavt fotavtrykk, noe som igjen vil gjøre Andfjord Salmon™ svært konkurransedyktig.

Mange års erfaring fra både tradisjonell og landbasert oppdrett, har resultert i at Andfjord Salmon™ har fått konsesjon for oppdrett av laks. Dette hadde vi ikke fått til om ikke selskapet hadde hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner, som har vært villige til å dele sine tanker om framtiden for oppdrett av laks. Her kan du lese mer om alle menneskene bak Andfjord Salmon AS:

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar (FAQ) om Andfjord Salmon.

Solid vekst og fortsatt bransjeledende overlevelsesrate | Finansielle resultater for første kvartal 2023. Les mer